2020

Sakspapirer Årsmøte 2021

Saksliste for DHSK 2021 Styret viser til innkalling til årsmøte av 04.05.2021Årsmøtet avholdes søndag 06.06.2021 – Kl 16:30 på TeamsSak 1: Godkjenne de stemmeberettigetSak 2: Godkjenne innkallingenSak 3: Godkjenne sakslistenSak 4: Velge dirigentSak 5: Velge…


2020 IDF RACING SCHEDULE

Sør-Amerika datoer kommer i januar. Asia: Mt. Donna Downhill WQS Australia, March 21-22 Newton’s World Cup Australia, March 27-29 Tame the Taipan WQS Australia, April 3-5 Seaside World Cup Philippines, April 14-16 Europe Sanki WQS…