Kontakt & Styret 2024

Einar Kvam – Leder
Mobil: 41514973
einarkvam@hotmail.com

Erlend Endresen – Nestleder
Mobil: 974 72 272

Ali Al-Nasrallah – Styremedlem
Mobil: 98633999
ali.alnasrallah@gmail.com

Carina M. Rogers – Styremedlem
Mobil: 99275948
cmorken86@gmail.com

Cedric Cornell – Styremedlem
Mobil: 41419099
cedric@ndsf.no
cedriccornell@gmail.com

Sander Viste Mehus – Styremedlem
Mobil: 92018148
sandervistemehus@gmail.com

Peder Holterman Solland
Mobil: 90274397

Regionskontakter
Bergen – Einar Kvam – 41514973
Stavanger – Øystein Nygård
Møre og Romsdal – Odd Steinar S. Syversen – Facebookgruppe
Trondheim –


Post adresse:

DHSK Downhill Skateboard Klubb (Norges Downhill Skateboard Forbund)
c/o Cedric Cornell
Tempelveien 96
3475 Sætre

Org.nr.: 994685422
Kontonr: 2480.23.45247 Sparebanken1 BV
Vipps: 84977
Facebook: NDSF – Norges Downhill Skateboard Forbund


For andre skateboard spørsmål (street, vert, park etc) ta kontakt med Brettforbundet/Skate