Veko Team Bonanza

  • Et lag består av 3 personer.
  • Ditt lag vil kjøre mot et annet lag i et 6-mannsheat.
  • Alle får poeng ut fra plassering i heatet.
  • Lagenes totale poengsum regnes ut og det laget som har best poengsum går videre til neste runde.
  • Slik fortsetter det til vi står igjen med et finaleheat med 2 lag.
  • Alle deltagere må ha festivalbånd for å få starte.
  • De som ikke har funnet seg lag før lørdag 22. vil bli plassert i tilfeldige lag av grenansvarlig.
  • Riders/Teamlist