Om NDSF

Norges Downhill Skateboard Forbund ble stiftet den 22.10.2009 av noen ivrige longboardere som ønsket flere og bedre konkurranser i Norge. Målet er å informere og bidra til en positiv utvikling av sporten som har opplevd en enorm vekst de siste par årene.

Det første styret i forbundet besto av disse personen:

Adam Sagedahl (Styreleder)

Cedric Cornell (Nest leder)

Alex Lyngaas

Morten Bechstrøm

Torbjørn Sunde

Fredric Jacobsen

Ali Al-Nasrallah