ndsf

Årsmøte – Link til Teamsmøte

Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møteTittel: Årsmøte DHSK 2021Tidspunkt: 6. juni 2021 16:30:00 sentraleuropeisk sommertidBli med på datamaskinen eller mobilappen Klikk her for å bli…


Ranking for 2019!

Litt sent ute pga Covid og ingen Downhill Skate Awards. Premier vil bli delt ut på Voss under Ekstremsports Veko. Rankingen for 2019 finner du her: https://ndsf.no/?page_id=2087


NDSF blir en del av Brettforbundet.

Da er prossessen igang med at NDSF blir en del av Brettforbundet sammen med snowboard, skateboard og surfing. Det vil komme endel informasjon på nyåret og bl.a. nye rutiner for…


No Image

NDSF inn i Brettforbundet ?

Som vi har kommunisert tidligere i år, så ser styret i NDSF om vi skal bli en forening/skateboard gren under Brettforbundet.Litt historie.Den dagen IOC valgte at skateboard skulle ble en…No Image

Infoskriv Mai

Her kommer en del informasjon om hva som skjer fremover av diverse “downhill” aktiviteter. Tar også med noe av det som har skjedd. Vinner av NDSF’s medlems lotteri ble vunnet…