Sakspapirer Årsmøte 2021

Cropped unrecognisable businessman doing paperwork at office.

Saksliste for DHSK 2021

Styret viser til innkalling til årsmøte av 04.05.2021
Årsmøtet avholdes søndag 06.06.2021 – Kl 16:30 på Teams
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettiget
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap
Sak 9: Behandle vedtak om endring av lovnorm. M.a.o Enklere styre sammensetning bla
  Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
Sak 12: Behandle forslag og saker fra medlemmene
Sak 13: Valg
-Styret leder Cedric Cornell slutter som styreleder, men stiller som styremedlem
-Einar Kvam: styreleder
-Carina M. Roger: styremedlem.
-Ali Nas: styremedlem
-Sander Viste Mehus: styremedlem
-Peter Andersson: styremedlem
-Sindre Kjæreng: styremedlem 
Nestleder må bestemmes.


Årsberetning for DHSK 2021

Styrets sammensetning:
Leder: Cedric Cornell
Nestleder: Einar Kvam
Styremedlemmer: Carina M. Rogers, Ali Nas, Sander V. Mehus
Varamedlemmer: Sindre Kjæreng, Peter Andersson

Styrets arbeid:
Antall styremøter: 1
Vi har hatt 1 styremøter gjennom sesongen. P.ga. Covid19 har all aktivitet og møter blitt utsatt til 2021 sesongen. 

Hovedsaker:
Medlemmer: Fra 12.2.2020 har vi fått på plass et nytt medlemssystem; KlubbAdmin. Det er en løsning gjennom Norges Idrettsforbund, hvor alle medlemmer har full tilgang til sitt medlemskap gjennom Min Idrett. Her ligger alle medlemskap i ulike lag og foreninger samlet; inkludert de man har foreldreansvar for. KlubbAdmin er tett integrert med idrettens øvrige systemer (Min idrett, SportsAdmin, Online betaling) og den nasjonale idretts databasen. Hvert enkelt medlem må inn på https://minidrett.nif.no/ og lage sin egen bruker.

I 2020, p.g.a. Covid19 og ingen aktivitet. Bare 14 medlemmer.
Medlemskontingent har i 2020 vært kr. 200,-

Aktiviteter/Samlinger:
Igjen, P.g.a Covid restriksjoner har det ikke vært minimalt med samlinger og ingen konkurranser. Det ble derimot et lite race og samling i Kollen på høsten, takk the Carina for arrangementet.   

Downhill Skateboard Awards ble også avlyst. Derimot har premier til både Norgesmesterskap og Norgescup er produsert. Disse vil bli tildelt på Ekstremsport Veko, Voss i slutten av juni. De som ikke er tilstede vil få disse tilsent.
Norgescuprankingen for 2019 er å finne på ndsf.no

Styret 

Regnskap for 2020 – DHSK
TransaksjonstypeInntekterUtgifterKommentar
Medlemskontigent2514,2414 medlemmer
ProISP webhotel NDSF1025,25
ProISP Domene DHSK136,25
Bank Omkostninger3,00
Totalsum2514,241164,50
Inngående saldo pr.7705,76
Utgående saldo pr. 31.12.20209055,50
Disponibelt pr. 31.12.20209055,50

Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møte
Tittel: Årsmøte DHSK 2021
Tidspunkt: 6. juni 2021 16:30:00 sentraleuropeisk sommertid
Bli med på datamaskinen eller mobilappen
Klikk her for å bli med på møtet