Årsmøte 2024

Årsmøte 2023 vil bli avholdt på Teams 31.03.2024 Kl 18:00

https://teams.live.com/meet/9412387214236?p=hbH7CbPJC5bdvzFz

Mere informasjon og sakspapirer vil blir lagt frem senest 2 uker før årsmøte. 
Saker dere vil har tatt opp, send på epost til einarkvam@hotmail.com eller cedriccornell@gmail.com

Ønsker du å bidra og kanskje ta en aktive rolle i styret?

Si fra og ta konktakt til enten einarkvam@hotmail.com eller cedriccornell@gmail.com

For å stemme på årsmøte må medlemskap i DHSK være registret og betalt. https://ndsf.no/?page_id=2119

Alt angående årsmøtet vil bli lagt ut fortløpende på denne posten. Det vil inkludere link til Teams, sakspapirer og tilslutt protokoller etter årmøtet er ferdig.

Link til Teamsmøte:
https://teams.live.com/meet/9412387214236?p=hbH7CbPJC5bdvzFz

Styret viser til innkalling til årsmøte av 10.03.2024
Årsmøtet avholdes 31.03.2024 Kl 18:00 på Teams

Saksliste:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettiget
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap
Sak 9: Behandle forslag og saker fra medlemmene
Sak 10: Valg:
Alle under stiller til gjenvalg
-Styret leder: Einar Kvam
-Nestleder:-Erlend Endresen
-styremedlem: Cedric Cornel
-Styremedlem: Carina M. Roger
-StyremedlemSander Viste Mehus
-Styremedlem:Ali Nas
-Sindre Kjæreng må trekke seg da han bor ikke lenger i Norge.
-Ønsker at en persontil stiller
 Sak 12: Fritt diskusjon

Årsberetning for 2023 Sesongen

Styrets sammensetning:
Leder: Einar Kvam
Nestleder: Ali Nas
Styremedlemmer: Carina M. Rogers, Cedric Cornell, Sander V. Mehus, Sindre Kjæreng & Erlend Endresen
Styrets arbeid:
Antall styremøter: 5
Vi har hatt 5 teams styremøter gjennom sesongen.
Hovedsaker:
Medlemmer: I 2023, hadde vi 43 betalende medlemmer. Det er en nedgang siden 2021 (45)
Det nye systemet, MinIdrett / Klubbadmin bidrar til å forenkle innmelding i DHSK og utsendelse av info til medlemmene. Det bedre også den økonomiske oversikt for styret. Vi sliter med at noen få ikke kan/vil ordne medlemskapet sitt. Her må vi dessverre være strengere og nekter start i NM og Norgescup. Medlemskontingent i 2021 ble enstemmig satt ned til kr. 100,-. Dette fortsatte vi med i 2023
Aktiviteter/Samlinger/Race:
Vi hadde Downhill Skateboard Awards på Dattra til Hagen. Her ble det vist video og tildeling av premier. Rundt 20 stk dukket opp for kvelden.

-Det ble dessverre ingen race i Volda på X2 festivalen da det ble for mye arbeid for en man. Tusen Takk tl Aldin for alle år han har stått på.

-NM På Rullestadjuvet var after engang en sukksess med sol og masse bra skaing. Flere fra Sverige deltok.
 
-Ekstremsport Veko med ny bakke, over 60 deltakere, flere fra utland og for 2 andre gang adaptiv klasse.

-Olav Øye har kjørt litt utenlands og fått mye mediedekning under WDSC konkuransene.   Styret