Styreleder

Einar Kvam – Ny styreleder i DHSK

Mitt navn er Einar Kvam og jeg tar nå over som styreleder i DHSK. Jeg vil først benytte anledningen til å gi en stor takk til tidligere styreleder Cedric Cornell for en kjempeinnsats for longboard…