Einar Kvam – Ny styreleder i DHSK

Mitt navn er Einar Kvam og jeg tar nå over som styreleder i DHSK.

Jeg vil først benytte anledningen til å gi en stor takk til tidligere styreleder Cedric Cornell for en kjempeinnsats for longboard miljøet i mange år. Det er store sko å fylle men her er ihvertfall litt om meg: Jeg kommer opprinnelig fra Meldal i Trøndelag, og er for tiden bosatt i Bergen.
Jeg har min idrettslige bakgrunn i skihopping før jeg deltok i min første longboard konkurranse i 2011.
I 2018 tok jeg over som grenansvarlig for longboard på Ekstremsportveko. I 2020 ble jeg valgt inn i styret til dhsk. Jeg dro også igang longboard kurs i Bergen samme år.

Vi går en spennende post corona tid i møte. Innlemmelsen i Brettforbundet er fortsatt fersk, og ting ligger tilrette for at vi får til et godt samarbeid med de. Fremover ønsker jeg en bedre synliggjøring av dhsks arbeid. Og i samarbeid med lokale aktører håper jeg vi kan bidra til å øke aktiviteten på alle nivåer i tiden som kommer.

Einar