Årsmøte 2023

Årsmøte 2023 vil bli avholdt på Teams 19.03.2022 Kl 18:00
Mere informasjon og sakspapirer vil blir lagt frem senest 2 uker før årsmøte.
Saker dere vil har tatt opp, send på epost til einarkvam@hotmail.com eller cedriccornell@gmail.com

Ønsker du å bidra og kanskje ta en aktive rolle i styret?

Si fra og ta konktakt til enten einarkvam@hotmail.com eller cedriccornell@gmail.com

For å stemme på årsmøte må medlemskap i DHSK være registret og betalt. https://ndsf.no/?page_id=2119


Link til Årsmøte på Teams:

https://teams.live.com/meet/9468561638682


Årsmøte Downhill Skateboard Klubb 2023

Styret viser til innkalling til årsmøte av 24.02.2023
Årsmøtet avholdes 19.03.2022 Kl 18:00 på Teams
Saksliste:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettiget
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap
Sak 9: Behandle forslag og saker fra medlemmene
Sak 10: Valg:
Følgende stiller i 2023
-Styret leder: Einar Kvam
-Nestleder: Ali Nas
-Cedric Cornell: styremedlem
-Carina M. Roger: styremedlem
-Sindre Kjæreng: styremedlem
-Sander Viste Mehus: styremedlem
Erlend Endresen (NY)
(Peter Anderson trekker seg og vi takker for hans bidrag)
Sak 12: Fritt diskusjon

Årsberetning for DHSK for 2022

Styrets sammensetning:
Leder: Einar Kvam
Nestleder: Ali Nas
Styremedlemmer: Carina M. Rogers, Cedric Cornell, Sander V. Mehus
Varamedlemmer: Sindre Kjæreng, Peter Andersson

Styrets arbeid:
Antall styremøter: 4
Vi har hatt 4 teams styremøter gjennom sesongen.

Hovedsaker:
Medlemmer: I 2022, hadde vi 45 betalende medlemmer. Det er en oppgang siden 2021 (37)
Det nye systemet, MinIdrett / Klubbadmin bidrar til å forenkle innmelding i DHSK og utsendelse av info til medlemmene. Det bedre også den økonomiske oversikt for styret.

Medlemskontingent i 2021 ble enstemmig satt ned til kr. 100,-. Dette fortsatte vi med i 2022

Takket være Carina, så fikk vi inn kr 42000,- fra Sparebankstiftelsen i 2021. I 2022 ble resten av midlene brukt på innkjøp av radioer 6 + 3 stk samt lade-enhet.

Aktiviteter/Samlinger/Race:
Vi hadde Downhill Skateboard Awards på Vaterland, takk til Mina for lån av lokaler. Her ble det vist video og tildeling av premier. Rundt 20 stk dukket opp for kvelden.
Det ble race igjen i Volda på X2 festivalen med 12 deltakere.
Nytt i 2022 ble det et meget spennende, våt og bra gjennomført race i Rullestadjuvet med 14 deltakere. Kunne har vært flere. Rullestad er satt opp som NM i 2023!  
Som vanlig 3 dager med race i Skjervet på Ekstremsport Veko, ca 60 deltakere, flere fra utland og for første gang adaptiv klasse.
Itellegg ble det en stor samling på Beito med både slidejam og race i Olabil løypa. Takk the Carina for organisering.

Andre deltakelse:
Det var 2stk som representerte Norge under World Skate Games i Argentina i november, Peder Bruem og Njaal Tangye. Det var nære på å kvalifisere seg til finalen da nivået har blitt veldig høyt.

Olav Øye har kjørt litt utenlands og fått mye mediadekning under WDSC konkuransene.   

Styret

Regnskap for DHSK for 2021 – Driftskonto

PostInnUtNotat
Medlemskontigent4378,9545 medlemmer 97,01+0,30 pr medlem
ProISP webhotel NDSF1409,00
ProISP Domene DHSK136,25
Utlegg parkering kurs Cedric230,00
Gullsmeden St. Hanshaugen3350,00Awards 2022
Tilskudd Nif5000.00
Mva ref NIF1993,90
Covercharge Awards1600.0016 betalende
Bank Omkostninger426,00 
Totalsum12972.855551,25
Inngående saldo pr. 01.01.202210066,17
Utgående saldo pr. 31.12.202221273,06