Årsmøte 2020 Saksliste, dato, sted og tid

Årsmøte avholdes fredag 12.06.2020

Klokkeslett: 18:30
Sted: Holmenkollen Rulleskiløpeanlegget ved tjernet/broen. (ved regn, under broen)

OBS, følg gjeldene retningslinjer til FHI

Saksliste Årsmøte 12.06.2020.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap
Sak 12: Behandle forslag og saker fra medlemmener:

-Skal DSK følge IDFs krav om ryggskinne fra 2021, eller vil det være fornuftig å utsette dette kravet i norske konkurranser til f.eks. 2022 for å fordele kostnader for å race utover i tid.

 

-Bør det søkes om en hovedsponsor for NC slik at man kan garantere deler av utgiftene til arrangører? Mindre økonomisk bekymring for arrangør kan bidra til at det blir lettere å dra igang flere events.

-Ekstremsportveko som en potensiell arrangør av et IDF race. Er dette ønskelig? Og hva kan DSK og brettforbundet bidra med i forhold til dette?

-Skal DSK (NDSF) fortsette? Finne andre måter å organiserer downhillsporten på?

Sak 13: Valg

Cedric Cornell – fortsetter
Ali Nas?
Peter Andersson – fortsetter
Sindre Kjæreng ?
Sander Viste Mehus?
Jan-Petter Hammersland?
Mina NW – Slutter

Einar Kvam har meldt seg som kandidat for stryreverv.