Årsmøte DHSK 2021

Årsmøte for 2021 vil bli avholdt på Teams 06.06.2021 Kl 16:30.
Mere informasjon og sakspapirer vil blir lagt frem senest 2 uker før årsmøte.
Saker dere vil har tatt opp, send på epost til cedric@ndsf.no

For å stemme på årsmøte må medlemskap i DHSK være registret og betalt. http://ndsf.no/?page_id=2119

Link til Teamsmøte vil komme nærmere årsmøte dato.