Infoskriv mars

Årmøte ble avholdt søndag den 20.mars. Styret forblir det samme som i 2021.


Som bestemt på årsmøte i 2020 så inføres krav om godkjent Level 1 ryggskinne i 2022 i Norgescup/NM. Les opp her om ryggskinner og skaff for sesongen. De alle fleste bruker dette pr idag uansett. https://ndsf.no/?p=2531


Forsikring / Lisens er greit å ha. Les opp her https://www.brettforbundet.no/forsikring
Fra Brettforbundet : Hvorfor forsikring? 
Lisensen dekker ikke bare konkurranser, men er også for deg som ønsker en større trygghet og forsikring som dekker snowboard-, skateboard- og Surf-aktivitet.
«Lisens» er din forsikring dersom uhellet skulle skje på trening eller konkurranse, i inn- eller utland.
Som deltager av konkurranser(NM og NC) og camper arrangert av Brettforbundet er du pålagt å ha gyldig lisens.


Først Norgescup i 2022 er XBoard i Volda, 1 april.
https://x2festivalen.no/


Husk medlemskap for 2022. https://ndsf.no/?page_id=2119