Liten høst/vinter oppdatering

Sesongen er jo over en god stund siden og det skjer ikke så mye.

Kort fremover:
-Downhill Skateboard Awards – Dato kommer
-Årsmøte – Dato kommer
-XBoard Volda skjer for 11. gang. 16-19 april
-Barmen downhill challange i begynnelsen av mai – Dato kommer.
-Ekstremsportveko 21-28 juni

Styret