Medlemskap 2018 – Betaling

Kontigenten for 2018 er Kr 200,-

84977


Paypal: 

Bank: 6039 06 50895 Husk melding om hvem betalingen gjelder!