Ny Innkalling til årsmøte i Downhill Skateboard Klubb (NDSF) 2020

Til medlemmene i Downhill Skateboard Klubb (NDSF]

Sætre, 11.05.2020

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Downhill Skateboard Klubb (NDSF)

Fredag 12. Juni 2020, Klokkeslett og STED kommer. Alt avhenger av covid restriksjoner.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet] til cedric@ndsf.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.ndsf.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Downhill Skateboard Klubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Downhill Skateboard Klubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Downhill Skateboard Klubb (NDSF) lovnorm. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Cedric Cornell kontaktes på cedric@ndsf.no

Ønsker du å bidra i styret fremover, ta kontakt. Vi vil gjerne ha deg med!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret