Viktig melding fra NDSF og TMI

På grunn av flere situasjoner med bruk av både narkotika og alkohol under arrangementer ser vi oss nødt til å gjøre det klart at denne type oppførsel er uakseptabel.

For å gjøre det helt klart, narkotika er forbudt ved Norsk lov.

Alkohol skal ikke brukes så lenge man deltar på et arrangement som er sanksjonert av NDSF, under hele arrangementets varighet den dagen.
Dette gjelder både deltakere, arrangører, flaggvakter og andre tilknyttet arrangementet.

Vedtektene er nå endret og gir nå hjemmel for utestenging og sanksjoner. De nye vedtekter finner man på www.ndsf.no

Styret NDSF
Cedric Cornell, Herman Ottesen, Ali Nas, Peter Andersson, Trygve Flebu Jørundland, Lorenza Walker, Mikael Jensen  


Styret TMI
Sam Priestley, Mikkel Are Olsenlund